reditelka@msobecondrejov.cz

733 467 989

Aktuálně

Vážky || MŠ I

Předškolní děti || Děti s odkladem školní docházky || 6 - 7let || 24 dětí

Charakteristika třídy: Vážky je třída převážně chlapecká, z čehož se odvíjí náboj třídy. Děti čeká v tomto roce Projekt s Astronomickým ústavem, Toulky přírodou, škola v přírodě a mnoho dalších sportovních, kulturních akcí, také je čeká hra na flétnu a spolupráce se třídou Ještěrek. Třída bude zaměřená na sportovní činnosti, logopedickou prevenci a rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti.

Třídní vzdělávácí plán plán na rok 2020-2021


Plánované akce
Fotogalerie

| učitelé | Bc. Romana Brilová, Daniela Petrová; asistentka: Václava Křivková | email | vazky@msobecondrejov.cz | tel | 605 982 007

Ještěrky || MŠ I

Děti ve věku 4,5 – 5 let || 19 dětí

Charakteristika třídy: - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
- osvojení základů hodnot na nichž je založena naše společnost
- poznávání okolí, okolní přírody, měnící se v čase-toulání se přírodou (Toulky přírodou) téměř za každého počasí, přirozené otužování pobytem v přírodě, citlivé chování k živé i neživé přírodě
- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
-rozvíjet kritické myšlení
- spolupráce s AÚ AV ČR Ondřejov

Plánované akce


Fotogalerie

| učitelé | 

Iva Harbichová, Alena Bartůňková; asitentka: Lucie Tichovská | email | jesterky@msobecondrejov.cz | tel | 733 468 271

Včelky || MŠ II

Děti ve věku 3,5 – 4, 5 roku||25 dětí

Charakteristika třídy: Třída Včelek je zaměřená na enviromentální výchovu. Budeme společně poznávat své okolí, trávit hodně času venku, chodit na Toulky přírodou, a především rozvíjet kladný vztah k přírodě. Čekají nás výlety do Toulcova dvora, divadelní představení a spoustu dalších aktivit spojených s lidovými tradicemi, svátky a zvyky.

Plánované akceFotogalerie

| učitelé | Jana Kocourková, Eva Nováková | email | vcelky@msobecondrejov.cz | tel | 736 634 878

Kuřátka || MŠ II

2,5 – 3 roky||25 dětí

Letos bude v Kuřátkách skoro stejný počet chlapců a dívek. Děti se budou učit spolu žít, budou si hlavně hrát, poznávat okolí a budou se učit základní poznatky své věkové skupiny. Ale co je pro malinké děti nejdůležitější, budou si hrát.

Plánované akceFotogalerie

| učitelé | Jana Hanušková, Zdeňka Šafrová | email | kuratka@msobecondrejov.cz | tel | 736 631 979