reditelka@msobecondrejov.cz

733 467 989

Aktuálně

Další vzdělávání
pedagogických pracovníků 2020-2021


Vážky || MŠ I

Předškolní děti || Děti s odkladem školní docházky || 6 - 7let || 24 dětí

Charakteristika třídy: Vážky jsou přímo nastavené na spolupráci se třídou Ještěrky. Děti čeká projekt ve spolupráci s Astronomickým ústavem. Samozřejmě děti čekají pravidelné Toulky přírodou, škola v přírodě a další aktivity připravené pro předškolní vzdělávání. Největší důraz bude kladen na spolupráci dětí a rozvoj prosociálních dovedností a prohlubování dalších vědomostí, které děti do této doby načerpaly.

Třídní vzdělávácí plán plán na rok 2020-2021


Plánované akce
Fotogalerie

| učitelé | Bc. Romana Brilová, Daniela Petrová, školní asistent Václava Křivková | mail | vazky@msobecondrejov.cz | tel | 605 982 007

Ještěrky || MŠ I

Děti ve věku 4,5 – 5 let || 19 dětí

Charakteristika třídy: Letos bude ve třídě Ještěrek více dívek. Děti se budou zabývat přírodou, budou chodit na Toulky přírodou, které jsou zaměřené na poznávání okolní krajiny a přírody. Budou se rozvíjet formou hry. Na děti z Ještěrek také čekají výlety, kulturní akce a různé akce zaměřené na venkovní pedagogiku. Třída Ještěrek se nachází v přízemí budovy Pražská 59. Letos se Ještěrky mohou těšit na nový koberec a novou výmalbu třídy.

Plánované akceFotogalerie

| učitelé | Alena Bartůňková, Iva Harbichová | mail | jesterky@msobecondrejov.cz | tel | 733 468 271

Včelky || MŠ II

Děti ve věku 3,5 – 4, 5 roku||25 dětí

Charakteristika třídy: Letos bude ve třídě Včelek více chlapců než dívek. Paní učitelky si pro děti připravily zajímavý program hodně zaměřený na pobyt venku, aby v dětech rozvíjely přirozenou cestou vztah k přírodě. Děti čekají akce v Toulcově dvoře, který je také zaměřen k rozvoji vztahu k přírodě. Děti budou mít možnost spolupracovat se všemi třídami a budou se moci také účastnit akcí spojených s Ondřejovem. Jako je například zpívání v kostele.

Plánované akce
Fotogalerie

| učitelé | Jana Kocourková; Eva Nováková; asistent pedagoga Lucie Tichovská | mail | vcelky@msobecondrejov.cz | tel | 736 634 878

Kuřátka || MŠ II

2,5 – 3 roky||25 dětí

Letos bude v Kuřátkách skoro stejný počet chlapců a dívek. Děti se budou učit spolu žít, budou si hlavně hrát, poznávat okolí a budou se učit základní poznatky své věkové skupiny. Ale co je pro malinké děti nejdůležitější, budou si hrát.

Plánované akce

Fotogalerie

| učitelé | Jana Hanušková; Nikola Tichá | mail | kuratka@msobecondrejov.cz | tel | 736 631 979