reditelka@msobecondrejov.cz

733 467 989

Kontakty

Ředitelka: 733 467 989 reditelka@msobecondrejov.cz
Stravování:
Pro MŠ I. : 732 677 512 skolnice1@msobecondrejov.cz
Pro MŠ II. : 734 575 388 skolnice2@msobecondrejov.cz
Vážky: 605 982 007 vazky@msobecondrejov.cz
Ještěrky: 733 468 271 jesterky@msobecondrejov.cz
Včelky: 736 634 878 vcelky@msobecondrejov.cz
Kuřátka: 736 631 979 kuratka@msobecondrejov.cz

Adresa

K Výstavišti 426, 25165 Ondřejov
Detašované pracoviště :
Pražská 59, 251 65 Ondřejov
IČO: 71294457
Číslo účtu: 2208814002/5500
Datová schránka: e839ee5

Informace

Provozní doba: 6.30 - 16.30
Organizace: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Ondřejov
RED IZO MŠ: 691010005
IZO: 107516071
IZO školní výdejna - jídelna: 181019027

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) jmenován pro naši školu (školské zařízení):

PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., | e-mail: gdpr@skacelik.cz

Učitelé v MŠ Ondřejov


VÁŽKY || MŠ I

Bc. Romana Brilová

Romana Brilová

Střední pedagogickou školu jsem studovala v Berouně dále jsem vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor školský management. Cílem mého poslání je vzdělávání dětí a vytváření rovných příležitostí. U dětí se snažím rozvíjet kritické myšlení, kreativitu a spolupráci s místními organizacemi a spolky. Zároveň velký důraz kladu na vzdělávání všech zaměstnanců školy, tím podporuji kvalitní výchovu a vzdělávání dětí.

Daniela Petrová

Daniela Petrová

Do Ondřejova jsem se přestěhovala před deseti lety. Mám tři kluky dva starší ve škole, nejmladší v Mateřské škole. Mám kurz na dětskou atletiku, fitness trenér, cvičení s kočárky. Vystudovala jsem SPgŠ v Berouně. Ráda běhám a sportuji. Ve volných chvílích se věnuji četbě. Pro děti připravuji projekty, pracuji s artefiletikou a chci se věnovat ergoterapii.

Václava Křivková:

Václava Křivková:

Žiji s rodinou v Samechově. Mám tři děti a dvě malé vnučky. V mateřské škole jsem školní asistentkou, pomáhám ve třídě Vážek. Doplnila jsem si vzdělání asistentky a věnuji se dětem, které potřebují individuálně podpořit.

JEŠTĚRKY || MŠ I

Iva Harbichová

Iva Harbichová

Dětský svět je pestrý a barevný, být součástí pedagogického sboru na naší MŠ je radostí. Věřím, že společným úsilím budou Vaše děti šťastné, zvídavé a s vlastním názorem na svět. Vážím si mé práce, pracovat s dětmi je mým posláním s velkou odpovědností. Pojďme společně všestranně děti rozvíjet. Společně, rodiče, děti a paní učitelky. Táhnout za jeden provaz má smysl, tady to platí dvojnásob!

Alena Bartůňková

Alena Bartůňková

Bydlím s rodinou v Kostelních Střimelicích. Mám tři děti, dvě jsou již dospělé a nejmladší dcera navštěvuje Základní školu v Ondřejově. Mezi mé koníčky patří četba, divadlo, cestování, sport a zahrada. Na práci s dětmi mě baví různorodost a pohybové činnosti.


VČELKY || MŠ II

Eva Nováková

Eva Nováková

Žiji ve Stříbrné Skalici. Mám dvě dcery a dvě vnučky, kterým se věnuji a zároveň čerpám z jejich nápadů podněty k práci s dětmi. Jsem si vědoma důležitosti stálého vzdělávání a sebereflexe, a proto se s radostí účastním odborných seminářů a kurzů. Práce s dětmi je pro mne radost. Budova naší mateřské školy a její okolí a přilehlá příroda jsou každodenními zdroji inspirace pro mne i mou práci. Velmi se mi líbí práce v přírodě a děti učím lásce k ní.

Jana Kocourková

Jana Kocourková

Vyrůstala jsem na statku v malé Jihočeské vesničce, obklopena krásnou přírodou. Nyní žijeme s manželem a dvěma malými rošťáky v Ondřejově. Veškerý volný čas se snažíme trávit spolu v přírodě. Pokud zbývá čas, věnuji se šití, které je mým velkým koníčkem od malička. Je pro mne důležité dělat v životě věci, které mě baví a mají smysl, proto jsem si doplnila pedagogické vzdělání na SPgŠ v Obratani, abych se mohla věnovat práci s dětmi.

Lucie Tichovská

Lucie Tichovská

Přestěhovala jsem se z Prahy do Sázavy, kde nyní žiji s rodinou. Mám dva syny 14 a 9 let, starší syn hodně sportuje, což je časově velmi náročné. Ale i tak si dokáži udělat chvilku pro sebe kdy ráda vyběhnu do přírody. S malými dětmi jsem si přála vždy pracovat a po zkušenosti v dětském domově jsem si doplnila vzdělání asistentky a ráda pomáhám v mateřské škole ve třídě Včelek.


KUŘÁTKA || MŠ II

Jana Hanušková

Jana Hanušková

V Mateřské škole Ondřejov pracuji 22 let. Původním povoláním jsem dětská zdravotní sestra. Střední pedagogickou školu jsem si doplnila v Berouně. Mám dvě dcery a dvě malé vnučky. Mezi mé koníčky patří ruční práce, pečení a četba.


Nikola Tichá

Nikola Tichá

Vystudovala jsem Střední školu cestovního ruchu v Benešově. Ke konci studia jsem si začala uvědomovat, že obor cestovní ruch, pravděpodobně nebude tím, čím bych se v budoucnu chtěla zabývat. Uvědomovala jsem si, že mě kontakt s dětmi velice baví a práce s nimi by mě naplňovala. Po maturitě jsem pracovala v MŠ jako asistent pedagoga pro dítě s poruchou autistického spektra. Následující rok jsem působila jako učitelka v MŠ. V současné době již druhým rokem studují na VOŠ v Jihlavě, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.


ŠKOLNICE

Dagmar Vimmerová

Dagmar Vimmerová

V Mateřské škole Ondřejov pracuji jako školnice v budově K Výstavišti 426. Mám dvě dcery a žiji ve Svojeticích. Ráda poslouchám moderní hudbu a také ráda sportuji. Stále se vzdělávám v oblasti stravování dětí.

Denisa Potměšilová

Denisa Potměšilová

V Mateřské škole Ondřejov pracuji jako školnice v budově Pražská 59. Mám tři dcery. Žiji v malebné vesničce Lensedly. Mezi mé koníčky patří sport a zahrádka. Také se vzdělávám v oblasti stravování dětí.